Specjalizacje

Międzynarodowe transakcje handlowe

BIZNES BEZ GRANIC

Zdajemy sobie sprawę, że współczesny biznes nie jest ograniczony granicami państw, dlatego oferujemy nasze wsparcie także przy planowaniu oraz realizowaniu międzynarodowych transakcji handlowych. Dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy nie tylko przedsiębiorcom, którzy już działają na rynkach międzynarodowych, ale także tym, którzy dopiero zamierzają rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju.

 

Nasza oferta obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, na które składają się m. in.:

PLANOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJI HANDLOWYCH – pomoc przy doborze prawnie najkorzystniejszych rozwiązań oraz zabezpieczenia planowanego przedsięwzięcia oraz relacji z międzynarodowymi partnerami biznesowymi;

NEGOCJACJE Z KONTRAHENTAMI – udział w negocjacjach oraz spotkaniach biznesowych, pomoc w ustaleniu strategii negocjacyjnej;

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW – wsparcie w redagowaniu zapisów umów, porozumień i innych dokumentów w ramach międzynarodowych transakcji handlowych, pomoc w interpretacji oraz analizie poszczególnych zapisów. 

Zrealizowane projekty


2018
Wsparcie w organizacji działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Reprezentowanie polskiej spółki w zakresie rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim. Pomoc w ustaleniu sposobu wynagradzania polskich pracowników na terytorium Niemiec.


Przeprowadzenie audytu podatkowego

Organizacja i przeprowadzenie audytu finansowego i podatkowego spółki zależnej w RPA na zlecenie polskiej grupy kapitałowej z branży energetyki odnawialnej.


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo w rejestracji spółki farmaceutycznej na rynkach bliskowschodnich w celu dystrybucji leków


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo na rynkach zagranicznych

Wprowadzenie polskiej grupy kapitałowej z branży budowlanej na rynek niemiecki. Przygotowanie prawno-podatkowego modelu prowadzenia działalności, przeprowadzenie rejestracji spółki, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokonanie zgłoszeń rejestracyjnych.


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo na rynkach zagranicznych

Opracowanie i wdrożenie systemu wzajemnych rozliczeń i świadczenia usług między podmiotami z międzynarodowej grupy kapitałowej (branża: energetyka odnawialna).


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo na rynkach zagranicznych

Obsługa międzynarodowych kontraktów realizowanych przez spółkę z branży energetyki odnawialnej (Europa, Afryka).


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo na rynkach zagranicznych

Obsługa międzynarodowych kontraktów realizowanych przez spółkę z branży budowlanej (Niemcy).


Opracowanie strategii prowadzenia działalności za granicą

Opracowanie strategii prowadzenia działalności i uruchomienie spółki w Czechach dla grupy kapitałowej prowadzącej działalność w branży budowlanej.


Marta Ziarko