Specjalizacje

Prawo transportowe

PROSTA DROGA DO SUKCESU

Każda osoba prowadząca działalność transportową wie jak wiele zawiłości prawnych wiąże się z codziennym funkcjonowaniem w tej branży, dlatego warto mieć wsparcie doświadczonego partnera, które pozwoli skupić się wyłącznie na biznesowym aspekcie działalności.

 

W ramach naszego doradztwa w zakresie prawa transportowego oferujemy m. in.:

AUDYT – analizę dokumentacji oraz rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorcę transportowego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa transportowego oraz opłacalności dla przedsiębiorcy, wsparcie w doborze optymalnych rozwiązań;


OPRACOWANIE PROJEKTÓW DOKUMENTÓW – przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych przy realizacji usług transportowych;

OPINIOWANIE UMÓW – opiniowanie stosowanych wzorów umów i innych dokumentów z zakresu prawa transportowego;

REPREZENTACJA W SPORACH – reprezentowanie w sporach sądowych z zakresu prawa transportowego z kontrahentami i ubezpieczycielami (m. in. ustalenie odpowiedzialności za wyrządzenie szkody, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy), wsparcie w dochodzeniu należności za usługi transportowe;

BIEŻĄCE DORADZTWO – wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów powstałych w zw. ze stosowaniem krajowego i międzynarodowego prawa transportowego – kontakt telefoniczny i mailowy, doradztwo w zakresie doboru najbardziej korzystnego dla danego profilu działalności ubezpieczenia OC;

CZAS PRACY KIEROWCÓW – doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa pracy oraz przepisów o czasie pracy kierowców – dobór rozwiązań najkorzystniejszych dla przedsiębiorcy, audyt dokumentacji kierowców oraz ewidencji czasu pracy, wsparcie w sporach z pracownikami;

UZYSKANIE ZEZWOLEŃ – reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami publicznymi, pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji zezwoleń.

Zrealizowane projekty


2018
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od francuskiego operatora autostrady w związku z uszkodzeniem pojazdu.


Marta Ziarko
Windykacja należności

Opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie systemu windykacji należności w przedsiębiorstwie (branża TSL)


Piotr Ziarko , LL.M.
Wdrożenie systemu wynagradzania

Wdrażanie efektywnego systemu kierowców w branży TSL (model wynagradzania zabezpieczony indywidualnymi interpretacjami przepisów prawa).


Piotr Ziarko , LL.M.