Audyt podatkowy

Ziarko & Partners. Accounting Sp. z o. o.

ul. Z. Słomińskiego 19 lok. 145
00-195 Warszawa

KRS: 0000773264
REGON: 382634770
NIP: 5252781548

E-mail

accounting@ziarko.legal

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy

to działania mające na celu weryfikację zgodności z prawem rozliczeń podatkowych. Efektem audytu podatkowego jest:


• Wskazanie błędów w rozliczeniach podatkowych, dzięki czemu przedsiębiorca będzie mógł uniknąć ich w przyszłości;
• Stworzenie prawidłowych schematów rozliczeniowych do wdrożenia w przedsiębiorstwie;
• Optymalizacja podatkowa, poprzez zmniejszenie podatków zgodnie z obowiązującym prawem;
• Zapobiegnięcie wykazaniu nieprawidłowości podczas kontroli organu podatkowego, a tym samym uniknięcie kary;
• wykazanie, czy podatki płacone przez przedsiębiorcę są zaniżone, czy też może zawyżone.


Należy pamiętać o tzw. „obszarach ryzyka”, czyli o takich obszarach działania firmy, które mogą być przyczyną sporu z organami podatkowymi. Obszary te powinny zostać jasno określone i zminimalizowane.


Audytowi poddawane są wszystkie dokumenty mające wpływ na powstanie obowiązku podatkowego np.: księgi rachunkowe, umowy zawierane z kontrahentami, faktury oraz podejmowane działania.
Z przeprowadzonego audytu podatkowego firma może uzyskać realne korzyści w postaci wspomnianej minimalizacji ryzyka, uniknięcia kary czy zwrotu podatków.