Specjalizacje

Podatki

REDUKCJA KOSZTÓW

Płacenie podatków nie jest sztuką, ale sztuką jest płacenie ich w dokładnie takiej wysokości jakiej wymaga prawo. Weryfikowanie prawidłowości rozliczeń, szukanie optymalizacji podatkowych i proponowanie zindywidualizowanych rozwiązań to aspekty, w których oferujemy swoje wsparcie.

 

Nasza oferta to m. in.:

AUDYTY PODATKOWE – weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych;

OPINIOWANIE DOKUMENTÓW – opiniowanie umów i innych dokumentów pod kątem ich skutków podatkowych;

DORADZTWO PRAWNO-PODATKOWE – opracowywanie opinii prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych aktualnych, bądź planowanych zamierzeń lub transakcji biznesowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstwa;

OPTYMALIZACJE PODATKOWE – opracowywanie indywidualnych rozwiązań podatkowych, porady prawne w zakresie najkorzystniejszych form opodatkowania;

POSTĘPOWANIA PODATKOWE – reprezentowanie w postępowaniach przed organami podatkowymi, a także przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, przygotowywanie odwołań, skarg oraz innych pism w ramach tych postępowań;

INTERPRETACJE INDYWIDUALNE PRAWA PODATKOWEGO – przygotowywanie wniosków o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego;

RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH – wsparcie w procesie negocjacji z organami podatkowymi dot. umorzenia lub rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego, przygotowanie wniosków do organów podatkowych w powyższym zakresie.

Zrealizowane projekty


2018
Przekształcanie spółek

Pomoc prawna związana z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.


Przekształcanie spółek

Pomoc prawna związana z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie w organizacji działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Reprezentowanie polskiej spółki w zakresie rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim. Pomoc w ustaleniu sposobu wynagradzania polskich pracowników na terytorium Niemiec.


Przeprowadzenie audytu podatkowego

Organizacja i przeprowadzenie audytu finansowego i podatkowego spółki zależnej w RPA na zlecenie polskiej grupy kapitałowej z branży energetyki odnawialnej.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przeprowadzenie audytu grupy spółek kapitałowych

Przeprowadzenie audytu grupy spółek kapitałowych, wraz z przygotowaniem prognozy finansowej oraz wyceny spółek.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Pomoc prawna związana z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Przygotowanie i wdrożenie inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci wielkopowierzchniowego centrum logistycznego. Negocjowanie z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.


Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie przy realizacji inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci hotelu w standardzie trzy i czterogwiazdkowym. Negocjowanie umów franczyzowych, umów z generalnym wykonawcą, umów z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przeprowadzenie audytu prawno-podatkowego

Due diligence prawne, podatkowe i finansowe spółki z branży wiatrowej.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przeprowadzenie audytu podatkowego

Audyt podatkowy spółki z branży reklamowej.


Marta Ziarko
Reprezentowanie w postępowaniu sądowym

Reprezentowania członka zarządu w procedurze orzeczenia odpowiedzialności osoby trzeciej.


Marta Ziarko
Reprezentowanie w postępowaniach podatkowych

Reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych w zakresie określenia wysokości zobowiązań podatkowych.


Marta Ziarko
Wdrożenie systemu wynagradzania

Wdrażanie efektywnego systemu kierowców w branży TSL (model wynagradzania zabezpieczony indywidualnymi interpretacjami przepisów prawa).


Piotr Ziarko , LL.M.
Reprezentowanie w zakresie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych

Reprezentowanie klientów w zakresie rozłożenia na raty i umorzenia zobowiązań podatkowych.


Marta Ziarko
Wsparcie przy rozpoczęciu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Przygotowanie dokumentacji i opracowanie modelu inwestycji działalności spółki w specjalnej strefie ekonomicznej oraz bieżąca obsługa prawna i podatkowa działalności strefowej.


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo na rynkach zagranicznych

Opracowanie i wdrożenie systemu wzajemnych rozliczeń i świadczenia usług między podmiotami z międzynarodowej grupy kapitałowej (branża: energetyka odnawialna).


Piotr Ziarko , LL.M.
Opracowanie strategii prowadzenia działalności za granicą

Opracowanie strategii prowadzenia działalności i uruchomienie spółki w Czechach dla grupy kapitałowej prowadzącej działalność w branży budowlanej.


Marta Ziarko
Wsparcie przy rozpoczęciu działalności za granicą

Uruchamianie spółek na rzecz klientów w różnych jurysdykcjach podatkowych (Cypr, Czechy, Luksemburg).


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Występowanie o interpretacje przepisów podatkowych

Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną w sprawie rozliczania w VAT kontraktów budowlanych.


Jarosław Zalewski
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski


Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski i ustalenia wynagrodzeń pracowników poza granicami kraju.


Jarosław Zalewski
Sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych.


Jarosław Zalewski