Specjalizacje

Prawo pracy

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 

Dobra organizacja pracy i zapewnienie jej wydajności to jedna z podstaw działalności i sukcesu przedsiębiorstwa.
W wykorzystaniu potencjału załogi pomoże m. in. indywidualne dobranie rozwiązań prawnych odpowiednich z punktu widzenia profilu działalności i potrzeb pracodawcy. 

Mając to na uwadze, naszym Klientom oferujemy nie tylko przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów, ale również wsparcie w opracowaniu optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w zakładzie. 

 

Nasze doradztwo obejmuje m. in.: 

AUDYT PRAWNY
- analizę stosowanych dokumentów i rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem (m. in. poprawności dokumentów i regulaminów, sposobu prowadzenia akt pracowniczych);

OPRACOWANIE PROJEKTÓW DOKUMENTÓW - przygotowanie m. in. projektów dokumentów zw. z:

  • zatrudnieniem (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne i kontrakty menedżerskie);
  • organizacją pracy i świadczeń pracowniczych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
  • zakończeniem stosunku pracy/ współpracy (oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i porozumienia).


SZKOLENIA - organizacja szkoleń wewnętrznych z zakresu prawa pracy dla pracodawców oraz działów HR;

BIEŻĄCĄ POMOC – wsparcie pracodawcy oraz pracowników działów HR w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej działalności w zw. z procesem zatrudnienia lub jego redukcją, sporach z pracownikami i związkami zawodowymi;

INDYWIDUALNE WSPARCIE – projektowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla danego pracodawcy (m. in. w zakresie systemu i rozkładu czasu pracy).

Zrealizowane projekty


2018
Wsparcie w organizacji działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Reprezentowanie polskiej spółki w zakresie rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim. Pomoc w ustaleniu sposobu wynagradzania polskich pracowników na terytorium Niemiec.


Obsługa dokumentów imigracyjnych obcokrajowców pracujących w Polsce

Obsługa dokumentów imigracyjnych obcokrajowców pracujących w Polsce, uzyskiwanie zaświadczeń A1 dla obcokrajowców będących kierowcami w ruchu międzynarodowym.


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy

Kompleksowe doradztwo dla polskich klientów przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy (w tym uzyskiwanie pozwoleń na pobyt i pracę).


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Reprezentowanie w sporach z pracownikami

Reprezentowanie klientów w sporach z pracownikami.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania

Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania dla przedsiębiorstwa z branży TSL.


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski


Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski i ustalenia wynagrodzeń pracowników poza granicami kraju.


Jarosław Zalewski