Optymalizacja podatkowa

Ziarko & Partners. Accounting Sp. z o. o.

ul. Z. Słomińskiego 19 lok. 145
00-195 Warszawa

KRS: 0000773264
REGON: 382634770
NIP: 5252781548

E-mail

accounting@ziarko.legal

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

to działania podjęte w ramach prawa polegające na zmniejszeniu zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy. Optymalizacja podatkowa polega na doborze możliwych rozwiązań przewidzianych przez prawo podatkowe w Polsce oraz w innych krajach w sposób najbardziej optymalny dla przedsiębiorcy, w szczególności polegające na odpowiednim doborze formy prowadzonej działalności, ustrukturyzowaniu zawieranych transakcji oraz wzajemnych rozliczeń w ramach grupy spółek. U podstaw skutecznej optymalizacji podatkowej leży bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i ich wykorzystanie, co daje w efekcie obniżenie opodatkowania i poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.


Istnieje wiele przepisów, które zgodnie z prawem, dają możliwość zmniejszenia opodatkowania, jak na przykład przepisy wprowadzające ulgi podatkowe, czy przepisy umożliwiające zaliczenie danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Do przeprowadzenia całego procesu optymalizacji podatkowej niezbędne jest stworzenie strategii podatkowej opartej o dokładne analizy finansów przedsiębiorstwa.
Na umiejętności optymalizacji zobowiązań podatkowych firmy można zbudować trwałą przewagę konkurencyjną, w szczególności poprzez zwiększenie marży lub możliwość zmniejszenia ceny przy zachowaniu obowiązującej marży.
Istnieje wiele metod optymalizacji podatkowej:


• Amortyzacja środków trwałych, w szczególności polegająca na dopasowaniu wysokości odpisów amortyzacyjnych do uzyskiwanych dochodów;
• Odroczenie zapłaty podatku, w granicach dopuszczalnych przez prawo podatkowe (m.in. poprzez tworzenie odpowiednich struktur w ramach grupy spółek bądź relacji właściciel spółka);
• Wybór formy prawno – organizacyjnej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej;
• Optymalizacja w zakresie podatków od towarów i usług;

Optymalizacji podatkowej nie należy mylić z uchylaniem się przedsiębiorcy od płacenia podatków. Takie działanie jest oczywiście niezgodne z prawem.