Specjalizacje

Postępowania sądowe

SIŁA ARGUMENTU

Uniknięcie sporu sądowego w trakcie prowadzenia biznesu jest praktycznie niemożliwe, dlatego oferujemy swoją pomoc również w trakcie procesów sądowych. Bogate doświadczenie procesowe pozwala nam skutecznie bronić interesów naszych Klientów.


Na naszą ofertę składają się m. in.:

PRZYGOTOWANIE PISM PROCESOWYCH – sporządzanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, wniosków i innych pism procesowych;

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH – reprezentowanie Klientów podczas posiedzeń sądowych na terenie całego kraju.

Uniknięcie sporu sądowego w trakcie prowadzenia biznesu jest praktycznie niemożliwe, dlatego oferujemy swoją pomoc również w trakcie procesów sądowych. Bogate doświadczenie procesowe pozwala nam skutecznie bronić interesów naszych Klientów.

 

Zrealizowane projekty


2018
Przekształcanie spółek

Pomoc prawna związana z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Bieżąca reprezentacja w postępowaniach upadłościowych

Bieżące reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Przygotowanie i wdrożenie systemu windykacji w spółce.

Wrzesień 24, 2016

Piotr Ziarko , LL.M.
Bieżące doradztwo korporacyjne

Bieżące doradztwo korporacyjne spółek, w tym pomoc prawna przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmianach umowy spółek oraz nabywaniu spółek.


Piotr Ziarko , LL.M.
Windykacja należności

Bieżące doradztwo dla spółek w zakresie windykacji należności i ściągania należności drogą procesową.


Reprezentowanie w postępowaniu sądowym

Reprezentowania członka zarządu w procedurze orzeczenia odpowiedzialności osoby trzeciej.


Marta Ziarko