Specjalizacje

Obrót nieruchomościami

BEZPIECZEŃSTWO TO FUNDAMENT

Nieruchomości to najczęściej najbardziej wartościowe składniki w majątku zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, dlatego warto szczególnie zadbać o bezpieczeństwo przedsięwzięć związanych z obrotem nieruchomościami. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu tego typu transakcji, dlatego swoim Klientom oferujemy usługę kompleksową i najwyższej jakości.


Nasza oferta obejmuje m. in.:


OCENĘ STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI – analizę dokumentacji oraz przygotowanie szczegółowego raportu dot. stanu prawnego danej nieruchomości;

WSPARCIE W PROJEKTOWANIU TRANSAKCJI – doradztwo w zakresie doboru sposobu finansowania oraz zabezpieczenia transakcji obrotu nieruchomościami;

NEGOCJOWANIE I ANALIZĘ UMÓW – udział w negocjacjach z kontrahentem, wsparcie podczas zawierania umów kredytowych oraz umów ubezpieczenia, analiza zapisów umownych;

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DOKUMENTÓW – redagowanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości oraz innych dokumentów dot. obrotu nieruchomościami;

DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – prawne wsparcie działań dot. zagospodarowania i komercyjnego wykorzystania nieruchomości;

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH – udział w postępowaniach cywilnych i administracyjnych dot. obrotu nieruchomościami.

Zrealizowane projekty


2018
Wsparcie przy pozyskaniu finansowania

Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na budowę budynku biurowo – magazynowego.


Piotr Ziarko , LL.M.
Występowanie o interpretacje przepisów podatkowych

Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną w sprawie rozliczania w VAT kontraktów budowlanych.


Jarosław Zalewski