Specjalizacje

Prawo gospodarcze

DOBRA ORGANIZACJA

Wybór formy działalności, zabezpieczenie swoich interesów w kontaktach z kontrahentami oraz sprawne poruszanie się w gąszczu zmieniających się przepisów to jedne z wielu bolączek przedsiębiorców. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, nasi Klienci mogą skupić się na działaniu, bez obaw o bezpieczeństwo swojego biznesu.

 

Oferujemy doradztwo w zakresie:


DOBORU FORMY DZIAŁALNOŚCI
– pomagamy w wyborze najbardziej optymalnej formy prawnej, biorąc pod uwagę indywidualne aspekty prowadzonej działalności;

ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI - pomagamy w założeniu działalności gospodarczej lub rejestracji spółki prawa handlowego, wprowadzamy zagranicznego przedsiębiorcę na rynek polski, oferujemy wsparcie w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji niezbędnych do rozpoczęcia działalności;

PRAWA UMÓW HANDLOWYCH – oferujemy pomoc w:

- przygotowaniu projektów umów;
- opiniowaniu projektów;
- doborze odpowiednich środków zabezpieczenia transakcji;
- negocjowaniu umów z kontrahentami;

 

PRAWA SPÓŁEK – wspieramy w procesach rejestracji, przekształcenia, połączenia i podziału spółek prawa handlowego; 

BIEŻĄCEJ OBSŁUGI KORPORACYJNEJ – oferujemy wsparcie prawne dla organów spółek, w tym obsługę prawną posiedzeń organów spółki, przygotowanie projektów uchwał i regulacji wewnętrznych;

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – pomagamy zabezpieczyć własność intelektualną przedsiębiorstwa m. in.:

- pomagamy w zarejestrowaniu znaków towarowych i przemysłowych;
- sporządzamy i opiniujemy umowy licencyjne;
- przygotowujemy opinie prawne w zakresie prawa własności intelektualnej;
- doradzamy w zakresie prawa nowoczesnych technologii;

SHELF COMPANIES – oferujemy zakup spółek już zarejestrowanych i przygotowanych do rozpoczęcia działalności;

REPREZENTACJI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI – reprezentowanie w:

- postępowaniach rejestrowych;
- przed urzędami państwowymi i samorządowymi;
- postępowaniach spornych prowadzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Zrealizowane projekty


2018
Przekształcanie spółek

Pomoc prawna związana z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.


Przekształcanie spółek

Pomoc prawna związana z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców

Pomoc prawna związana z likwidacją oraz wykreśleniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców.


Piotr Ziarko , LL.M.
Bieżąca reprezentacja w postępowaniach upadłościowych

Bieżące reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Przygotowanie i wdrożenie systemu windykacji w spółce.

Wrzesień 24, 2016

Piotr Ziarko , LL.M.
Reprezentowanie klienta w negocjacjach

Reprezentowanie klienta - dostawcy wyspecjalizowanego sprzętu budowlanego - w negocjacjach umowy z podmiotami z grupy Mostostal.


Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie w organizacji działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Reprezentowanie polskiej spółki w zakresie rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim. Pomoc w ustaleniu sposobu wynagradzania polskich pracowników na terytorium Niemiec.


Przeprowadzenie audytu grupy spółek kapitałowych

Przeprowadzenie audytu grupy spółek kapitałowych, wraz z przygotowaniem prognozy finansowej oraz wyceny spółek.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Pomoc prawna związana z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Bieżące doradztwo korporacyjne

Bieżące doradztwo korporacyjne spółek, w tym pomoc prawna przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmianach umowy spółek oraz nabywaniu spółek.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przygotowanie i wdrożenie inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci wielkopowierzchniowego centrum logistycznego. Negocjowanie z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.


Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie przy realizacji inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci hotelu w standardzie trzy i czterogwiazdkowym. Negocjowanie umów franczyzowych, umów z generalnym wykonawcą, umów z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przygotowanie umów korporacyjnych w transakcji joint - venture

Przygotowanie umów korporacyjnych, w tym umowy inwestycyjnej, w transakcji joint – venture.


Piotr Ziarko , LL.M. / Weronika Jaśkiewicz
Przygotowanie transakcji sprzedaży udziałów

Przygotowanie umowy sprzedaży udziałów, wycena wartości spółki oraz przeprowadzenie transakcji sprzedaży udziałów.


Piotr Ziarko , LL.M. / Weronika Jaśkiewicz
Przygotowanie prognoz i wyceny wartości spółki

Przygotowanie prognoz i wyceny wartości spółki z branży wiatrowej.


Doradztwo przy likwidacji i wykreśleniu spółek z rejestru

Doradztwo przy likwidacji i wykreśleniu z rejestru spółek kapitałowych.


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Przekształcanie spółek

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółek (branża medyczna).


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Przekształcanie spółek

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółki osobowej w kapitałową (branża FMCG).


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Przekształcanie spółek

Kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu wraz z doradztwem w zakresie przeniesienia koncesji i pozwoleń (branża nieruchomości/zbrojeniowa).


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo w zakresie zmiany struktury zarządzania majątkiem

Doradztwo w zakresie zmiany struktury zarządzania majątkiem oraz zmiany sposobu dystrybucji wynagrodzeń do udziałowców i członków zarządu (branża: produkcja i handel hurtowy).


Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie przy pozyskaniu finansowania

Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na budowę centrum logistycznego. Przygotowanie prognoz finansowych, dokumentacji prawno-finansowej oraz negocjacje umowy kredytowej i warunków finansowania z bankiem.


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski


Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski i ustalenia wynagrodzeń pracowników poza granicami kraju.


Jarosław Zalewski