Specjalizacje

Bieżące doradztwo prawne

BEZ KOSZTOWNYCH BŁĘDÓW

Wiemy, że doradzanie w pojedynczych kwestiach nigdy nie zastąpi długotrwałej, bieżącej współpracy, dlatego naszym Klientom oferujemy stałą opiekę prawną. Z naszego doświadczenia wynika, że konsultowanie drobnych wątpliwości pojawiających się w codziennej działalności często pozwala uniknąć kosztownych błędów.

 

W ramach naszej oferty proponujemy:

BIEŻĄCE PORADY PRAWNE – stały kontakt mailowy, telefoniczny oraz cykliczne konsultacje dla pracowników w siedzibie przedsiębiorstwa;

OPINIOWANIE DOKUMENTÓW – konsultacje treści zapisów umów lub innych dokumentów stosowanych w bieżącej działalności;

SZKOLENIA – przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników, osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz członków organów spółek w zakresie indywidualnie dopasowanym do potrzeb uczestników;

Wiemy, że doradzanie w pojedynczych kwestiach nigdy nie zastąpi długotrwałej, bieżącej współpracy, dlatego naszym Klientom oferujemy stałą opiekę prawną. Z naszego doświadczenia wynika, że konsultowanie drobnych wątpliwości pojawiających się w codziennej działalności często pozwala uniknąć kosztownych błędów.

Zrealizowane projekty


2018
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od francuskiego operatora autostrady w związku z uszkodzeniem pojazdu.


Marta Ziarko
Reprezentowanie klienta w negocjacjach

Reprezentowanie klienta - dostawcy wyspecjalizowanego sprzętu budowlanego - w negocjacjach umowy z podmiotami z grupy Mostostal.


Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie w organizacji działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Reprezentowanie polskiej spółki w zakresie rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim. Pomoc w ustaleniu sposobu wynagradzania polskich pracowników na terytorium Niemiec.


Przeprowadzenie audytu podatkowego

Organizacja i przeprowadzenie audytu finansowego i podatkowego spółki zależnej w RPA na zlecenie polskiej grupy kapitałowej z branży energetyki odnawialnej.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przeprowadzenie audytu grupy spółek kapitałowych

Przeprowadzenie audytu grupy spółek kapitałowych, wraz z przygotowaniem prognozy finansowej oraz wyceny spółek.


Piotr Ziarko , LL.M.
Bieżące doradztwo korporacyjne

Bieżące doradztwo korporacyjne spółek, w tym pomoc prawna przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmianach umowy spółek oraz nabywaniu spółek.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przygotowanie i wdrożenie inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci wielkopowierzchniowego centrum logistycznego. Negocjowanie z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.


Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie przy realizacji inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci hotelu w standardzie trzy i czterogwiazdkowym. Negocjowanie umów franczyzowych, umów z generalnym wykonawcą, umów z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo w rejestracji spółki farmaceutycznej na rynkach bliskowschodnich w celu dystrybucji leków


Piotr Ziarko , LL.M.
Przygotowanie transakcji sprzedaży udziałów

Przygotowanie umowy sprzedaży udziałów, wycena wartości spółki oraz przeprowadzenie transakcji sprzedaży udziałów.


Piotr Ziarko , LL.M. / Weronika Jaśkiewicz
Doradztwo na rynkach zagranicznych

Wprowadzenie polskiej grupy kapitałowej z branży budowlanej na rynek niemiecki. Przygotowanie prawno-podatkowego modelu prowadzenia działalności, przeprowadzenie rejestracji spółki, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokonanie zgłoszeń rejestracyjnych.


Piotr Ziarko , LL.M.
Przeprowadzenie audytu prawno-podatkowego

Due diligence prawne, podatkowe i finansowe spółki z branży wiatrowej.


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo przy likwidacji i wykreśleniu spółek z rejestru

Doradztwo przy likwidacji i wykreśleniu z rejestru spółek kapitałowych.


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Przekształcanie spółek

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółek (branża medyczna).


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Przekształcanie spółek

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółki osobowej w kapitałową (branża FMCG).


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Przekształcanie spółek

Kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu wraz z doradztwem w zakresie przeniesienia koncesji i pozwoleń (branża nieruchomości/zbrojeniowa).


Piotr Ziarko , LL.M.
Windykacja należności

Opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie systemu windykacji należności w przedsiębiorstwie (branża TSL)


Piotr Ziarko , LL.M.
Wdrożenie systemu wynagradzania

Wdrażanie efektywnego systemu kierowców w branży TSL (model wynagradzania zabezpieczony indywidualnymi interpretacjami przepisów prawa).


Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie przy pozyskaniu finansowania

Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na budowę budynku biurowo – magazynowego.


Piotr Ziarko , LL.M.
Wsparcie przy rozpoczęciu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Przygotowanie dokumentacji i opracowanie modelu inwestycji działalności spółki w specjalnej strefie ekonomicznej oraz bieżąca obsługa prawna i podatkowa działalności strefowej.


Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo na rynkach zagranicznych

Opracowanie i wdrożenie systemu wzajemnych rozliczeń i świadczenia usług między podmiotami z międzynarodowej grupy kapitałowej (branża: energetyka odnawialna).


Piotr Ziarko , LL.M.
Opracowywanie efektywnych modeli działalności gospodarczej

Opracowywanie efektywnych ekonomicznie modeli prowadzenia działalności dla klientów z branży handlowej, energetyki odnawialnej, branży budowlanej, TSL


Piotr Ziarko , LL.M.
Opracowanie strategii prowadzenia działalności za granicą

Opracowanie strategii prowadzenia działalności i uruchomienie spółki w Czechach dla grupy kapitałowej prowadzącej działalność w branży budowlanej.


Marta Ziarko
Wsparcie przy rozpoczęciu działalności za granicą

Uruchamianie spółek na rzecz klientów w różnych jurysdykcjach podatkowych (Cypr, Czechy, Luksemburg).


Marta Ziarko / Piotr Ziarko , LL.M.
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski


Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski i ustalenia wynagrodzeń pracowników poza granicami kraju.


Jarosław Zalewski