Iryna Murych

Iryna Murych
 
 
 
 
 
 

Accounting Specialist

Absolwentka audytu i rachunkowości  na Wydziale Ekonomiki, Doniecki Narodowy Uniwersytet Ekonomii i Handlu im. M. Tuhana-Baranowskiego.

Ukończone szkolenia z zakresu  rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych, ubezpieczeń społecznych oraz podatków dochodowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doświadczenie zawodowe

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i podatków. Kompleksowa obsługa biznesu  z branży handlowej, usługowej, produkcyjnej, finansowej, energetycznej

Specjalizacja

Prowadzenie dokumentacji księgowej, przygotowanie raportów księgowych oraz deklaracji podatkowych,  raportowanie statystyczne, obliczanie wynagrodzeń

Obsługiwane podmioty

Firmy z branży handlowej, produkcyjnej, usługowej, energetycznej, finansowej.