Olena Murych

Olena Murych
 
 

 

Accounting Specialist

Absolwentka audytu i rachunkowości na Wydziale Ekonomiki,
Narodowy Uniwersytet w Zaporożu

Uzyskała międzynarodowe certyfikaty z zakresu rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

 
 

 

Doświadczenie zawodowe

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm oraz grup kapitałowych. Doświadczenie Zdobywała doświadczenie, zarządzając działami księgowymi oraz finansowymi przedsiębiorstw z różnych sektorów biznesu na Ukrainie oraz w Rosji (ze szczególnym uwzględnieniem branży produkcyjnej, handlowej i usługowej).

Specjalizacja

Przygotowywanie raportów

Sporządzanie bilansów rocznych oraz sprawozdań

Przygotowywanie deklaracji podatkowych

Prowadzenie dokumentacji księgowej

Zarządzanie księgowością

Obsługiwane podmioty

W swojej karierze zawodowej doradzała podmiotom z różnych obszarów biznesu, w szczególności z branży budowlanej, produkcyjnej, handlowej oraz usługowej.