Jarosław Zalewski

Jarosław Zalewski
Zrealizowane projekty

2018
Występowanie o interpretacje przepisów podatkowych

Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną w sprawie rozliczania w VAT kontraktów budowlanych.

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski


Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności poza granicami Polski i ustalenia wynagrodzeń pracowników poza granicami kraju.

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych.