Agnieszka Żabicka

Agnieszka Żabicka
 
 

 

Adwokat

Studia podyplomowe z zakresu podatków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Adminstracji, Uniwersytet Jagielloński

Data urodzenia: 26 sierpnia 1989

 

 
 

 

Doświadczenie zawodowe

Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw z różnych branż biznesu. Specjalista w zakresie procesu, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w renomowanych kancelariach krakowskich.

Specjalizacja

Doradztwo w zakresie postępowań procesowych

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo w zakresie zamówień publicznym (w tym kontrakty oparte o FIDIC)

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności na terenie UE (w tym delegowanie pracowników w branży budowlanej)

Obsługiwane podmioty

Doradztwo na rzecz podmiotów z różnych sektorów biznesu ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży budowlanej i deweleporskiej, branży TSL oraz branży energetycznej

 

Zrealizowane projekty

2018
Przekształcanie spółek

Pomoc prawna związana z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Przekształcanie spółek

Pomoc prawna związana z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców

Pomoc prawna związana z likwidacją oraz wykreśleniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców.

Bieżąca reprezentacja w postępowaniach upadłościowych

Bieżące reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Przygotowanie i wdrożenie systemu windykacji w spółce.

Reprezentowanie klienta w negocjacjach

Reprezentowanie klienta - dostawcy wyspecjalizowanego sprzętu budowlanego - w negocjacjach umowy z podmiotami z grupy Mostostal.

Wsparcie w organizacji działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Reprezentowanie polskiej spółki w zakresie rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim. Pomoc w ustaleniu sposobu wynagradzania polskich pracowników na terytorium Niemiec.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Pomoc prawna związana z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bieżące doradztwo korporacyjne

Bieżące doradztwo korporacyjne spółek, w tym pomoc prawna przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmianach umowy spółek oraz nabywaniu spółek.

Przygotowanie i wdrożenie inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci wielkopowierzchniowego centrum logistycznego. Negocjowanie z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.

Doradztwo na rynkach zagranicznych

Wprowadzenie polskiej grupy kapitałowej z branży budowlanej na rynek niemiecki. Przygotowanie prawno-podatkowego modelu prowadzenia działalności, przeprowadzenie rejestracji spółki, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokonanie zgłoszeń rejestracyjnych.

Doradztwo przy likwidacji i wykreśleniu spółek z rejestru

Doradztwo przy likwidacji i wykreśleniu z rejestru spółek kapitałowych.

Przekształcanie spółek

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółek (branża medyczna).

Przekształcanie spółek

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółki osobowej w kapitałową (branża FMCG).

Przekształcanie spółek

Kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu wraz z doradztwem w zakresie przeniesienia koncesji i pozwoleń (branża nieruchomości/zbrojeniowa).

Windykacja należności

Opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie systemu windykacji należności w przedsiębiorstwie (branża TSL)

Windykacja należności

Bieżące doradztwo dla spółek w zakresie windykacji należności i ściągania należności drogą procesową.

Doradztwo na rynkach zagranicznych

Obsługa międzynarodowych kontraktów realizowanych przez spółkę z branży energetyki odnawialnej (Europa, Afryka).

Reprezentowanie w sporach z pracownikami

Reprezentowanie klientów w sporach z pracownikami.

Przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania

Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania dla przedsiębiorstwa z branży TSL.