Piotr Ziarko , LL.M.

Piotr Ziarko , LL.M.
 
 

Adwokat

LLM, Columbus School of Law in Washington, D.C.

Absolwent International Business and Trade Summer Law Program, Uniwersytet Jagielloński Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Data urodzenia: 8 października 1984

 
 

 

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw ze wszystkich branż biznesu. Specjalista w zakresie doradztwa przy transakcjach międzynarodowych w zakresie fuzji i przejęć oraz negocjacji umów biznesowych. Doświadczenie zdobył w renomowanej warszawskiej kancelarii specjalizującej się w transakcjach na rynku międzynarodowym.

Specjalizacja

Doradztwo w transakcjach międzynarodowych

Doradztwo korporacyjne

Doradztwo w zakresie nieruchomości (nabywanie, zbywanie, dzierżawa etc.)

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

Doradztwo w zakresie przetargów

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności na terenie UE (w tym delegowanie pracowników w branży budowlanej)

Obsługiwane podmioty

Doradztwo na rzecz podmiotów ze wszystkich sektorów biznesu ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów  z branży budowlanej i deweleporskiej (Straabag, KSP, First Property Group, Buma, Grupa Windhunter) oraz branży TSL (m. in. Indeka, ILC)

 
Zrealizowane projekty

2018
Przekształcanie spółek

Pomoc prawna związana z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców

Pomoc prawna związana z likwidacją oraz wykreśleniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców.

Bieżąca reprezentacja w postępowaniach upadłościowych

Bieżące reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Przygotowanie i wdrożenie systemu windykacji w spółce.

Reprezentowanie klienta w negocjacjach

Reprezentowanie klienta - dostawcy wyspecjalizowanego sprzętu budowlanego - w negocjacjach umowy z podmiotami z grupy Mostostal.

Przeprowadzenie audytu podatkowego

Organizacja i przeprowadzenie audytu finansowego i podatkowego spółki zależnej w RPA na zlecenie polskiej grupy kapitałowej z branży energetyki odnawialnej.

Przeprowadzenie audytu grupy spółek kapitałowych

Przeprowadzenie audytu grupy spółek kapitałowych, wraz z przygotowaniem prognozy finansowej oraz wyceny spółek.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Pomoc prawna związana z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bieżące doradztwo korporacyjne

Bieżące doradztwo korporacyjne spółek, w tym pomoc prawna przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmianach umowy spółek oraz nabywaniu spółek.

Przygotowanie i wdrożenie inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci wielkopowierzchniowego centrum logistycznego. Negocjowanie z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.

Wsparcie przy realizacji inwestycji

Przygotowanie i wdrożenie realizacji inwestycji w postaci hotelu w standardzie trzy i czterogwiazdkowym. Negocjowanie umów franczyzowych, umów z generalnym wykonawcą, umów z bankiem oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów finansowych i uruchomieniu finansowania.

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo w rejestracji spółki farmaceutycznej na rynkach bliskowschodnich w celu dystrybucji leków

Rejestracja polskiej spółki kontrolowanej przez podmiot zagraniczny

Rejestracja polskiej spółki kontrolowanej przez producenta z siedzibą w Dubaju, legalizacja dokumentów zagranicznych z kraju niebędącego stroną konwencji apostille.

Przygotowanie umów korporacyjnych w transakcji joint - venture

Przygotowanie umów korporacyjnych, w tym umowy inwestycyjnej, w transakcji joint – venture.

Przygotowanie transakcji sprzedaży udziałów

Przygotowanie umowy sprzedaży udziałów, wycena wartości spółki oraz przeprowadzenie transakcji sprzedaży udziałów.

Obsługa dokumentów imigracyjnych obcokrajowców pracujących w Polsce

Obsługa dokumentów imigracyjnych obcokrajowców pracujących w Polsce, uzyskiwanie zaświadczeń A1 dla obcokrajowców będących kierowcami w ruchu międzynarodowym.

Doradztwo na rynkach zagranicznych

Wprowadzenie polskiej grupy kapitałowej z branży budowlanej na rynek niemiecki. Przygotowanie prawno-podatkowego modelu prowadzenia działalności, przeprowadzenie rejestracji spółki, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokonanie zgłoszeń rejestracyjnych.

Przeprowadzenie audytu prawno-podatkowego

Due diligence prawne, podatkowe i finansowe spółki z branży wiatrowej.

Doradztwo przy likwidacji i wykreśleniu spółek z rejestru

Doradztwo przy likwidacji i wykreśleniu z rejestru spółek kapitałowych.

Przekształcanie spółek

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółek (branża medyczna).

Przekształcanie spółek

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółki osobowej w kapitałową (branża FMCG).

Przekształcanie spółek

Kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu wraz z doradztwem w zakresie przeniesienia koncesji i pozwoleń (branża nieruchomości/zbrojeniowa).

Doradztwo w zakresie zmiany struktury zarządzania majątkiem

Doradztwo w zakresie zmiany struktury zarządzania majątkiem oraz zmiany sposobu dystrybucji wynagrodzeń do udziałowców i członków zarządu (branża: produkcja i handel hurtowy).

Wsparcie przy pozyskaniu finansowania

Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na budowę centrum logistycznego. Przygotowanie prognoz finansowych, dokumentacji prawno-finansowej oraz negocjacje umowy kredytowej i warunków finansowania z bankiem.

Windykacja należności

Opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie systemu windykacji należności w przedsiębiorstwie (branża TSL)

Wdrożenie systemu wynagradzania

Wdrażanie efektywnego systemu kierowców w branży TSL (model wynagradzania zabezpieczony indywidualnymi interpretacjami przepisów prawa).

Wsparcie przy pozyskaniu finansowania

Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na budowę budynku biurowo – magazynowego.

Wsparcie przy rozpoczęciu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Przygotowanie dokumentacji i opracowanie modelu inwestycji działalności spółki w specjalnej strefie ekonomicznej oraz bieżąca obsługa prawna i podatkowa działalności strefowej.

Doradztwo na rynkach zagranicznych

Opracowanie i wdrożenie systemu wzajemnych rozliczeń i świadczenia usług między podmiotami z międzynarodowej grupy kapitałowej (branża: energetyka odnawialna).

Doradztwo na rynkach zagranicznych

Obsługa międzynarodowych kontraktów realizowanych przez spółkę z branży energetyki odnawialnej (Europa, Afryka).

Opracowywanie efektywnych modeli działalności gospodarczej

Opracowywanie efektywnych ekonomicznie modeli prowadzenia działalności dla klientów z branży handlowej, energetyki odnawialnej, branży budowlanej, TSL

Wsparcie przy rozpoczęciu działalności za granicą

Uruchamianie spółek na rzecz klientów w różnych jurysdykcjach podatkowych (Cypr, Czechy, Luksemburg).

Wsparcie przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy

Kompleksowe doradztwo dla polskich klientów przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy (w tym uzyskiwanie pozwoleń na pobyt i pracę).

Reprezentowanie w sporach z pracownikami

Reprezentowanie klientów w sporach z pracownikami.

Przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania

Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania dla przedsiębiorstwa z branży TSL.