Justyna Mirończuk

Justyna Mirończuk
 
 

 

Specjalista ds. podatków

Absolwentka kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Ukończone Studia podyplomowe Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Uzyskane certyfikaty Księgowego oraz Specjalisty ds. rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Łodzi

 

 
 

 

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorstw z regionu EMEA. Doświadczenie zdobyła w międzynarodowej korporacji 
w zespołach księgowo-podatkowych zajmując się przygotowaniem deklaracji podatkowych, raportów statystycznych oraz monitorowaniem zmian podatkowych w wybranych krajach europejskich m.in. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Szwajcaria oraz Polsce.

Specjalizacja

Bieżąca obsługa prawno-podatkowa klientów - analiza przepisów prawa podatkowego krajowego i unijnego, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, sporządzanie wniosków o interpretację podatkową

Obsługiwane podmioty

W swojej karierze zawodowej zajmowała się obsługą podmiotów z branży oświetleniowej, opieki zdrowotnej, produkcyjnej