Władysław Humeniuk

Władysław Humeniuk

Prawnik

Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Biegła znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego oraz angielskiego. Dobra znajomość języka niemieckiego.

Zrealizowany wyjazd na Freie Universität Berlin (studia w języku angielskim i niemieckim z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz prawa RFN, m.in. niemieckiego prawa spółek handlowych)

 

Prawnik

Student V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim.  

Biegła znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego. Dobra znajomość języka niemieckiego.

Zrealizowany roczny wyjazd na studia prawnicze do Bonn (Niemcy).

Prawnik

Student V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim.  

Biegła znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego. Dobra znajomość języka niemieckiego.

Zrealizowany roczny wyjazd na studia prawnicze do Bonn (Niemcy).

Prawnik

Student V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim.  

Biegła znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego. Dobra znajomość języka niemieckiego.

Zrealizowany roczny wyjazd na studia prawnicze do Bonn (Niemcy).

 
 
 
 
 
 

 

Doświadczenie zawodowe

Udzielanie porad prawnych w ramach Kliniki Prawa WPIA Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktyki odbyte w kancelarii adwokackiej oraz w kancelarii radcowskiej z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Wykonywanie obowiązków protokolanta sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w wydziale cywilnym.

Specjalizacja

Doradztwo z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego

Sporządzanie pism procesowych w sprawach dochodzenia roszczeń z umów o roboty budowlane oraz umów o dzieło, prawa spadkowego, prawa spółek handlowych

Przygotowanie umów i dokumentacji związanej z obsługą spółek i klientów indywidualnych

Sporządzenie memorandum prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa budowlanego