Wioletta Bucholska

Wioletta Bucholska
 
 
 
 
 

Specjalista ds. obsługi klienta, asystent księgowości

Absolwentka pedagogiki specjalnej o specjalności  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Wydziale Nauk Pedagogicznych.

Ukończony kurs I stopnia Postaw Rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Odział Okręgowy w Warszawie.

 
 
 
 
 

 

 

Doświadczenie zawodowe

Sześcioletnie doświadczenie w aktywnej obsłudze klienta oraz roczne w administracji spółki handlowej.

Specjalizacja

Fakturowanie

Sporządzanie raportów monitorujących

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów osób fizycznych

Obsługa klienta