Marta Bulwan

Marta Bulwan
 
 

 

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zrealizowany wyjazd na University of Antwerp (studia w języku angielskim z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji)

Data urodzenia: 16 września 1994 r. 

 

 

 

Aplikant radcowski

 

 
 

 

Doświadczenie zawodowe

 Praca w kancelariach warszawskich zajmujących się tematyką prawa cywilnego w tym odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody majątkowe i osobowe, ochroną konkurencji i konsumentów w zakresie kredytów frankowych oraz prawem własności intelektualnej w tym prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego zdobyte w warszawskim ratuszu. Udzielanie porad z zakresu prawa rodzinnego i karnego w warszawskim Centrum Praw Kobiet.

Specjalizacja

1) prawo własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej;

2) prawo cywilne.